jimnilsson.se

Jim Nilsson

NYHET

STÖD BEVILJAT TILL

Base Camp Skåne

 

"Ett projekt med potential att tillföra ännu en färg i Skånes filmpalett, och komplettera de andra hörnen i Ystad, Malmö och Helsingborg genom specialisering på location scouting."

 
 
 

info@jimnilsson.se

+46 70 999 56 21

 

F I L M M U S I K & U T B I L D N I N G

Copyright © All Rights Reserved