jimnilsson.se

Jim Nilssonfilmpedagog

skådespelare

Filmarbete i skolan kan träna en mängd färdigheter, inte bara kreativitetet.


En liten lista...


Redovisning av kunskap, träna fokus och koncentration, grupparbete, lyssna, prata inför andra, samarbeta, brainstormtekniker, göra urval, ta beslut, hålla en deadline, prioritera, språkutveckling, uthållighet, multimodalt lärande, visualisering, skapa en målbild, sammanfattningar, skriva, analysera känslor, strategiskt tänkande, diskutera etik, empati, entreprenörskap, repetera inlärd faktakunskap, välja rätt perspektiv i rätt situation, ge förförståelse av ämne, upptäcka samband, problemlösning, se möjligheter, alternativ kunskapsinhämtning, repetition och långtidsminne, träna systematiskt tänkande…


Jag vill påstå att det finns fördelar med film som alternativ kunskapsinhämtning i alla ämnen. Självklart kopplade till läroplanen. 


Har du ett skapande skola-projekt som handlar om film? Behöver du en filmpedagog? Då är det bara att höra av dig! Se e-post-rebusen. 


Använd gärna den digitaliserade postgången, där du använder förkortningen för information (med blott de fyra första bokstäverna), följt av ett sådant där a med det som elefanter har längst fram i ansiktet. Sist av allt skriver du mitt namn sammanhängande och lägger till suffixet för Svea Rike.

Copyright © All Rights Reserved