jimnilsson.se

Filmiska miljöer är en resurs som inte förbrukas, utan snarare växer i värde ju mer de används.

 

Vår vision är att bygga det fjärde filmhörnet på den skånska filmkartan genom att dra bättre nytta av alla fantastiska platser i nordöstra Skåne som lämpar sig utmärkt för inspelning av film.

 

Jordbruksverket har nyligen sanktionerat medel för att utföra en förstudie som ska svara på frågan: hur gör vi lokalt för att använda våra resurser bättre?

 

Leadermetodens kärna är samarbete mellan privata, offentliga och idéella krafter.

 

 

F I L M M U S I K & U T B I L D N I N G

j i m n i l s s o n

 

 
 
 

info@jimnilsson.se

+46 70 999 56 21

Copyright © All Rights Reserved