jimnilsson.se

Jim Nilssonfilmpedagog

Som filmpedagog hjälper jag dig att planera och  genomföra ditt filmprojekt. Antingen direkt med elever eller via personalfortbildningar.


Jag är utbildad manusförfattare och ingår i Film i Skånes nätverk för filmpedagoger. Har erfarenhet sedan 2012 av både större och mindre filmprojekt med elever från F till gymnasiet i olika sammanhang: Skapande skola, Kulturskola, Bibliotek och fritidsgårdar. 


Försommaren 2020 publiceras min bok

Film & Lärande som fokuserar på hur filmarbete i skolan kan stödja lärande på olika sätt.  


Boken tar upp ämnen som: 


* Bygga förförståelse och väcka entusiasm.

* Logg & lärostöd.

* Sammanfattningar, repetition och minnesstöd.

* Redovisningar.


 

Kontakta mig gärna om du har fler frågor, vill ha en offert eller diskutera projektupplägg.


Förhandsbeställning av boken öppnar i slutet av mars. skådespelare

Filmpedagog 7
Filmpedagog 6
Filmpedagog 4
filmpedagog 1
Filmpedagog 3
Filmpedagog 5

E-post rebus


Förkortningen för information (med blott de fyra första bokstäverna), följt av ett sådant där a med det som elefanter har längst fram i ansiktet.


Sist av allt skriver du mitt namn sammanhängande och lägger till suffixet för Svea Rike. Precis som adressen för hemsidan ser ut med andra ord.


Eller använd kontaktformuläret nedan. 

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved