Base Camp Skåne

Base Camp Skåne


Öppet seminarium om filmproduktion och näringsliv

Lördagen 16 september 2017 på Norra Station i Hässleholm


Temat är: Hur kan vi attrahera fler filmbolag att spela in film i vårt område?


Seminariet riktar sig först och främst till lokala entreprenörer som vill få upp ögonen för nya möjligheter i sitt företag och skapa nya nätverk av samarbetspartners, men även till privatpersoner med intresse för filmproduktion.


Gratis inträde och utrymme för många spännande diskussioner utlovas.


Programmet bjuder bland annat på föredrag av producent Leif Mohlin från MINT AB (Arn, Känn ingen sorg, Sune-filmerna, mfl). Han ger en producents perspektiv på saker att förhålla sig till vid val av inspelningsplatser och tips som kan underlätta filminspelning. Vilka varor och tjänster brukar köpas in lokalt?


Mikael Svensson från Southern Sweden Film Commission / Film i Skåne finns på plats för att berätta om sitt jobb och är tillgänglig för frågor och samtal. På vilka sätt gynnar en filminspelning lokala entreprenörer?

Annelie Henriksson, verksamhetsledare på Filmcentrum Syd, finns också på plats för frågor och samtal. Filmcentrum Syd är en centrumbildning med uppdrag att stödja filmskapande.


Projektet finansieras av Jordbruksverket och har stöd från Leader Lag PH (Perstorp-Hässleholm).